لیبل قرعه کشی رمزدار
  • Designation: چاپ لیبل قرعه کشی و رمزدار

اطلاعات تیم

لیبل قرعه کشی و رمزدار

لیبل قرعه کشی و رمزدار از فرآیند قرعه کشی استفاده نمود. برای این منظور از لیبل قرعه کشی استفاده می‌شود.

در مواردی می‌بایست اطلاعات کد قرعه کشی به صورت برچسب، روی محصول چسبانده شود.

این محصول بر روی کاغذ پشت چسبدار چاپ می‌گردد و اطلاعات متغیر مانند شماره سریال و کد رمز بر روی آم چاپ می‌گردد.

سپس کد رمز با لایه اسکرچ پوشانده می‌شود.

علاوه بر قرعه کشی، از برچسب برای لیبل گارانتی، لیبل اصالت کالا و … استفاده می‌شود.

در نهایت لیبل‌‌ها نیم تیغ می‌شود و تحویل می‌گردد.

لیبل قرعه کشی و رمزدار